Projekt zakończony, ale my działamy dalej! Odwiedź serwis internetowy Pracowni Zrównoważonego Rozwoju ➔

ul. Stara Droga

Założenia miejscowego planu zagospodarowania dla Starej Drogi

transport Stara Droga

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada dwa możliwe rozwiązania przebudowy Starej Drogi.

Pierwsza koncepcja zakłada rozszerzenie Starej Drogi do publicznej drogi dojazdowej klasy D, której parametry wynoszą 10 metrów szerokości. Koncepcja zakłada poszerzenie wjazdu od ul. Podgórskiej do 10 metrów, wchodząc na pas gruntów lasu komunalnego. Poszerzenie jest uzasadnione przeznaczeniem terenów gminnych pod zabudowę jednorodzinną przy tym fragmencie Starej Drogi.Dalej koncepcja zakłada poszerzenie drogi do 8 metrów (wzdłuż terenu zabudowy bloków przy ul. Pana Tadeusza) i 7 metrów (wzdłuż terenu zabudowy domków jednorodzinnych przy Starej Drodze). Takie poszerzenie wiąże się z wejściem na tereny prywatne, z których jedynie część jest wydzielona pod drogę i wiąże się z wykupem gruntów pod układ drogowy przez Gminę Miasta Toruń. Przy wyjeździe do ul. Okólnej koncepcja zakłada pozostawienie szerokości Starej Drogi na 6 metrach.

Druga koncepcja zakłada nie wchodzenie w strefę własnościową gruntów prywatnych i pozostawienie istniejącej szerokości Starej Drogi. Przewidziane jest jedynie poszerzenie drogi przy wjeździe od ul. Podgórskiej do 10 metrów.

W obu przypadkach zagospodarowania Starej Drogi istniejąca zieleń zostanie nienaruszona.

Miejski Zarząd Dróg opiniując przedstawione koncepcje przebudowy starej Drogi uznał, że szerokość istniejącego pasa drogowego jest wystarczająca i spełnia swoją funkcję, nie zachodzi pilna potrzeba poszerzenia Starej Drogi (pismo z dnia 27.08.2013).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza budowę w pasie drogowym Starej Drogi jezdni bądź pieszo – jezdni. Umożliwia dosadzenie zieleni parkowej i terenów urządzonych wzdłuż drogi oraz małej architektury, np. ławki, infrastruktura siłowni zewnętrznej czy placu zabaw.

 

Stara Droga

Stara Droga jest wewnętrzną uliczką na osiedlu Rudak. Zajmiemy się fragmentem Starej Drogi między ulicą Podgórską a Okólną, dla którego do 31 października 2014 roku powstanie koncepcja przebudowy ulicy.

Ze względu na specyfikę drogi: jej lokalny charakter i ograniczoną liczbę jej użytkowników (osób, które korzystają z ulicy i są z nią w jakiś sposób powiązane) proces partycypacyjnego planowania koncepcji przebudowy Starej Drogi będzie silnie osadzony na pracy i zaangażowaniu najbliższych mieszkańców ulicy.

416b

Pierwszym etapem procesu partycypacyjnego planowania ulicy Stara Droga,  będą badania społeczne, polegające na rozpoznaniu jej obecnych i potencjalnych użytkowników oraz ich potrzeb dotyczących funkcjonowania drogi. Będziemy obserwować użytkowników, mapować ich zachowania oraz badać natężenie ruchu.

Przejdź

Zobacz przebieg prac na ulicy Stara Droga

Po kliknięciu zobaczysz wpisy związane z ulicą Stara Droga

Porozmawiamy z rozpoznanymi użytkownikami (za pomocą sondaży i wywiadów indywidualnych), dowiadując się jakie mają potrzeby odnośnie ulicy, jakie znaczenie ma dla nich ulica obecnie, a jakie jest oczekiwane.

Następnie zaprosimy wszystkich użytkowników Starej Drogi na spotkanie. Na podstawie wyników badań  zaprezentujemy  społeczny obraz ulicy. Mieszkańcy stworzą Grupę Roboczą (GR), która w trakcie kilku spotkań przygotuje koncepcję przebudowy drogi. W pracach GR

będą uczestniczyć  również eksperci z Miejskiego Zarządu Dróg, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i projektant.

Wypracowana przez Grupę Roboczą propozycja będzie zaakceptowana przez zarządców drogi, a ostateczna koncepcja zostanie zaprezentowana w przestrzeni ulicy w postaci wystawy.

metodyka-01

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress