Projekt zakończony, ale my działamy dalej! Odwiedź serwis internetowy Pracowni Zrównoważonego Rozwoju ➔

Jak przygotować dobrą ulicę

IDEALNA ULICA TO TAKA, KTÓRA W PEŁNI ODPOWIADA JEJ UŻYTKOWNIKOM: pieszym, rowerzystom, kierowcom, osobom młodym i starszym, kobietom i mężczyznom. 
DOBRA ULICA POPRAWIA JAKOŚĆ PRZESTRZENI W CAŁEJ OKOLICY.

Przygotowanie dobrej ulicy wymaga podjęcia kilku następujących po sobie kroków:

metodyka-02

Krok 1: Rozpoznanie stanu obecnego ulicy (nr 1 na schemacie powyżej)

Planując przebudowę ulicy trzeba najpierw ją poznać:
- dowiedzieć się. co zakłada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: jakie są plany na przebudowę ulicy i kiedy będzie przebudowywana, co ma powstać w najbliższym czasie w okolicy;
- dowiedzieć się, kto jest użytkownikiem ulicy: czy jest więcej pieszych czy kierowców samochodów, kiedy ruch jest największy, czy pojawiają się rowerzyści, rodzice z małymi dziećmi, czy na ulicy bawią się dzieci; wszystko to trzeba sprawdzić i policzyć;
- rozpoznać problemy ulicy i to, co jest uważane za jej mocne strony, – o te kwestie należysp zapytać samych mieszkańców i użytkowników.

Krok 2: Wspólna praca użytkowników nad koncepcją zmiany ulicy (nr 2 i 3 na schemacie powyżej)

Dobra ulica to taka, która odpowiada jej wszystkim użytkownikom, dlatego nie można zaplanować jej bez nich:
- zbierz grupę różnych użytkowników ulicy, którzy wspólnie zaprojektują koncepcję przebudowy ulicy,
- zapoznaj użytkowników z zebranymi informacjami o ulicy – planowane zmiany powinny odpowiadać na rozpoznane problemy ulicy i je rozwiązywać,
- zaproś do konsultacji zarządcę drogi albo projektanta, który bezpośrednio odpowiada za projekt przebudowy ulicy  - te osoby powiedzą, czy planowane zmiany są możliwe do wdrożenia bądź wytłumaczą dlaczego nie.

Krok 3: Opracowanie projektu przebudowy ulicy i jej realizacja (nr 4 na schemacie powyżej)

- najlepiej jeżeli projekt przebudowy ulicy przygotuje projektant na podstawie wytycznych zebranych w trakcie pracy użytkowników nad koncepcją nowej ulicy, jeżeli nie jest to możliwe, konieczny jest rysunek poglądowy,
- zadbaj, aby jak najwięcej użytkowników ulicy dowiedziało się o przygotowanej koncepcji przebudowy ulicy, warto zebrać przy okazji listę poparcia dla poparcia,
- jeżeli ulica jest na etapie projektowania, wypracowany z użytkownikami projekt przebudowy ulicy trzeba przedstawić zarządcy drogi,
- w sytuacji, gdy remont ulicy jest oddalony w czasie, można postarać się o próbę realizacji projektu, wykorzystując budżet obywatelski, kompetencje rad okręgów czy inicjatywę uchwałodawczą.

Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące tego, jak zaplanować dobrą ulicę, można kierować do nas:
telefonicznie: 721 308 790 albo mailowo: przepisnaulice@pzr.org.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress