Projekt zakończony, ale my działamy dalej! Odwiedź serwis internetowy Pracowni Zrównoważonego Rozwoju ➔

Strefa Uspokojonego Ruchu

Obszar w mieście, w którym celowo ogranicza się prędkość i natężenie ruchu samochodowego w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Najczęściej prędkość samochodów ograniczana jest do bezpiecznych 30 km/h – stąd takie strefy często noszą nazwę Tempo30. Efekt taki uzyskuje się poprzez odpowiednią organizację ruchu, a także zmiany w ukształtowaniu samej jezdni.

Stosuje się różne techniczne rozwiązania ograniczające prędkość, takie jak: progi spowalniające, szykany, podwyższone płyty skrzyżowań i przejść dla pieszych. Skuteczne jest także zwężanie ulic, wprowadzanie skrzyżowań równorzędnych i esowatych jezdni. Wraz z taką organizacją ulic bardzo często powstaje więcej przestrzeni na zieleń czy do siedzenia, a także dodatkowe miejsca parkingowe. Strefy uspokojonego ruchu są standardem w krajach Zachodniej Europy.

Strefy Uspokojonego Ruchu w Europie posiadają wiele nazw: ang. traffic calming, niem.Verkehrsberuhigung, ndr. woonerf, w Łodzi – Miejski Podwórzec.

Cele uspokajania ruchu na ulicach:

  • przywrócenie ulicy dawnego charakteru przestrzeni wielofunkcyjnej, ograniczenie dominacji ruchu samochodowego;
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu;
  • poprawa warunków środowiskowych (ograniczenie emisji spalin, hałasu, poprawa komfortu życia mieszkańców);
  • poprawa wyglądu przestrzeni ulic.

Więcej:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Uspokojenie_ruchu

http://www.krbrd.gov.pl/download/pdf/zasady_uspokajania_ruchu.pdf

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress