Projekt zakończony, ale my działamy dalej! Odwiedź serwis internetowy Pracowni Zrównoważonego Rozwoju ➔

Stara Droga wg potrzeb mieszkańców

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące przebudowy ulicy Stara Droga na osiedlu Rudak. Prawie wszystkie uwagi zgłoszone przez mieszkańców ulicy zostały uwzględnione przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu i wprowadzone do finalnego projektu. Projekt przebudowy przygotowano dla całego odcinka Starej Drogi pomiędzy ulicą Podgórską a Strzałową.

W lipcu br. odbyło się spotkanie z użytkownikami Starej Drogi, na którym zaprezentowano warianty przebudowy ulicy przygotowane przez projektanta w oparciu o potrzeby mieszkańców. Swoje oczekiwania mieszkańcy określili na etapie diagnozy społecznej (kwiecień/maj br.) oraz w trakcie pracy Grupy Roboczej (maj/czerwiec br.). Mieszkańcy wskazali jeden z trzech zaproponowanych wariantów koncepcji przebudowy ulicy, do którego wnieśli uwagi.

Wybrany i zaakceptowany przez toruńskich drogowców wariant zakłada utrzymanie lokalnego charakteru drogi i wprowadzenie strefy zamieszkania. Zaproponowane przez mieszkańców rozwiązania pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa na ulicy i wzmocnią jej rekreacyjny charakter umożliwiając pogodzenie interesów kierowców, pieszych, rowerzystów oraz tych użytkowników ulicy, którzy spacerują czy spotykają się z sąsiadami.

Ponadto, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, Stara Droga wykonana będzie z kostki bezfazowej w kolorze czerwonym. Zastosowane będą obustronne, niskie krawężniki. W ciągu ulicy, na odcinku od ulicy Podgórskiej do Okólnej, pojawią się dwa wyniesione skrzyżowania i próg zwalniający w kolorze grafitowym. Wyznaczono także brakujący zjazd do zbiorczego pojemnika na odpady. Ławki, miejsca do odpoczynku i sąsiedzkich spotkań pojawią się w lokalizacjach wskazanych przez mieszkańców. Nawierzchnia odcinka od ulicy Okólnej do Strzałowej zostanie utwardzona na całej długości, wprowadzone będzie także mini rondo z przejezdną wyspą. Niestety z uwagi na parametry nowej ulicy i względy bezpieczeństwa (ograniczenie widoczności na skrzyżowaniu ulic) nie udało się ocalić dwóch drzew w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania Stara Droga-Okólna, a także wykorzystać wody deszczowej do nawadniania przydrożnej roślinności.

Poniżej prezentujemy uproszczony projekt przebudowy i wizualizacje ulicy.

Toruń_Stara Droga_2D_500 (2) - Kopia

Uproszczony projekt przebudowy ulicy Stara Droga na odcinku od Podgórskiej do Okólnej

Toruń_Stara Droga_PLANSZE_1B_1209_v1 (2)

Stara Droga_plansze

Uproszczony projekt przebudowy ulicy Stara Droga na odcinku Okólna – StrzałowaToruń_Stara Droga_2D_02_1809_v2 (2)

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress