Projekt zakończony, ale my działamy dalej! Odwiedź serwis internetowy Pracowni Zrównoważonego Rozwoju ➔

Stara Droga będzie taka, jakiej chcą mieszkańcy

Prawie wszystkie uwagi mieszkańców zgłoszone do koncepcji przebudowy ulicy Stara Droga zostały uwzględnione przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu i wprowadzone do finalnego projektu.

10 lipca odbyło się spotkanie z użytkownikami Starej Drogi, na którym zaprezentowano warianty przebudowy ulicy przygotowane przez projektanta w oparciu o potrzeby mieszkańców. Swoje oczekiwania mieszkańcy mogli określić na etapie diagnozy społecznej oraz w trakcie pracy Grupy Roboczej, w której uczestniczyli.

Mieszkańcy wskazali jeden z trzech zaproponowanych wariantów koncepcji przebudowy ulicy, do którego wnieśli szereg uwag uszczegółowiających projekt przebudowy Starej Drogi. Wybrany wariant zakłada wprowadzenie strefy zamieszkania, która zapewni utrzymanie lokalnego charakteru drogi oraz pogodzenie interesu kierowców, pieszych, rowerzystów oraz tych użytkowników ulicy, którzy spacerują czy spotykają się z sąsiadami.

przepisnaulice-60

Po uwagach mieszkańców, Stara Droga wykonana będzie z kostki bezfazowej w kolorze czerwonym. W ciągu ulicy pojawią się dwa wyniesione skrzyżowania i próg zwalniający. W celu zwiększenia bezpieczeństwa, na życzenie mieszkańców, te elementy infrastruktury ulicy będą w kolorze grafitowym. Zgodnie z oczekiwaniami zastosowane będą obustronne, niskie krawężniki. Wyznaczono także zjazd do zbiorczego pojemnika na odpady. Ławki, miejsca do odpoczynku i sąsiedzkich spotkań pojawią się w lokalizacjach zgodnych z sugestiami mieszkańców.

Niestety z uwagi na parametry nowej ulicy i względy bezpieczeństwa (ograniczenie widoczności na skrzyżowaniu ulic) nie udało się ocalić dwóch drzew w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania Stara Droga-Okólna.

Trwają jeszcze prace nad ostatecznym projektem koncepcji Starej Drogi na odcinku od ulicy Okólnej do Strzałowej. Obecni na spotkaniu mieszkańcy zaaprobowali rozwiązanie, które zakłada utwardzenie pasa drogowego na całej szerokości. Czekamy na końcowy dokument.

 

 

 

Na początku września pokażemy wizualizację nowej Starej Drogi. Teraz prezentujemy projekt koncepcji przebudowy ulicy z wprowadzonymi poprawkami.

koncepcja_Stara Droga-W1bis-wersja ostateczna

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress