Projekt zakończony, ale my działamy dalej! Odwiedź serwis internetowy Pracowni Zrównoważonego Rozwoju ➔

Podsumowanie konsultacji przebudowy ulicy Polnej

Oficjalnie możemy powiedzieć, że zakończyliśmy konsultacje dotyczące przebudowy ulicy Polnej na odcinku Szosa Chełmińska – Szosa Okrężna. Był to pierwszy tak rozbudowany proces konsultacji drogowych w Toruniu. Składał się z kilku etapów – od badania potrzeb użytkowników ulicy, poprzez dyskusję nad koncepcją jej przebudowy, po prezentację gotowego projektu.

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie procesu konsultacji społecznych. Szczegółowe informacje dotyczące całego procesu można znaleźć w RAPORCIE z konsultacji społecznych w sprawie przebudowy zachodniego odcinka ulicy Polnej w Toruniu.

Dla ulicy Polnej zaproponowaliśmy nowy pomysł na rozmowy o drogach. Z konsultacjami przyjechaliśmy do mieszkańców. Rozstawialiśmy Mobilny Punt Konsultacyjny, namiot w którym prezentowaliśmy wstępne projekty drogi. Nie wybieraliśmy godziny na ogólne spotkanie. Czekaliśmy na mieszkańców przez cały dzień.

przepisnaulice-39

Z mieszkańcami spotkaliśmy na różnych etapach pracy nad projektem przebudowy ulicy, od czerwca do listopada. MPK gościł na ulicy Polnej przez 7 dni. Po raz ostatni 22 listopada br. Razem z projektantami i przedstawicielami MZD zbieraliśmy opinie i uwagi mieszkańców. Czasami dyskusje w MPK były bardzo burzliwe. Jednak to tylko potwierdza, jak ważne jest to miejsce dla lokalnej społeczności. Zaproponowana formuła konsultacji pozwoliła na wypowiedzenie się wszystkim zainteresowanym przebudową ulicy.

Uważamy, że udało się doprowadzić do sytuacji, w której projekt „Nowej Polnej” powstawał razem z jej użytkownikami. Potwierdzają to zebrane głosy mieszkańców. Ankietę internetową wypełniło 196 osób określając swoje potrzeby i oczekiwania w stosunku do nowej ulicy. Podczas spotkań 28 i 29 czerwca oraz 5 i 6 lipca br. zebraliśmy 67 uwag, wśród których 47 osób zdecydowanie opowiedziało się za proponowaną koncepcją przebudowy ulicy, zgłaszając wnioski dotyczące lokalizacji przejść dla pieszych, przystanków autobusowych czy dojazdów do posesji. Znaczna część tych uwag została uwzględniona w kolejnej wersji koncepcji przebudowy ulicy. W trakcie konsultacji w październiku (4 i 5 października byliśmy na Polnej z MPK, do 13 października zbieraliśmy uwagi przez formularz internetowy) wpłynęło łącznie 17 formularzy z uwagami, wśród których 16 osób opowiadało się za przebudową ulicy według proponowanej koncepcji. Warto przywołać jeszcze kilkanaście nadesłanych do nas wiadomości mailowych oraz głosy mieszkańców, którzy nie chcieli zostawiać swoich uwag na piśmie.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress