Projekt zakończony, ale my działamy dalej! Odwiedź serwis internetowy Pracowni Zrównoważonego Rozwoju ➔

Przepis na ulicę na Kongresie Transportu Publicznego

Strefy miejskie woonerf priorytetem Programu Rewitalizacji Miast dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego – to temat naszej prelekcji w trakcie ogólnopolskiego III Kongresu Transportu Publicznego. Zapraszamy do Opery Nova Centrum Kongresowe w Bydgoszczy (ul. Marszałka Focha 5), w czwartek, 30 października.

Kongres to okazja do wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami organizatorów transportu publicznego w miastach i regionach oraz przewoźników, a także organizacji zrzeszających te podmioty. W krótkim czasie stał się on najpopularniejszym miejscem spotkań biznesu, samorządowców, jak również przedstawicieli władz i urzędów centralnych, zainteresowanych rozwojem nowoczesnego transportu publicznego.

W wystąpieniu przedstawimy założenia niedawno konsultowanego Programu Rewitalizacji Miast Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. W dokumencie, który określa strategię rewitalizacji miast, strefy woonerf – nowe formy ulicy osiedlowej w miastach – wpisane są jako element zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Na podstawie doświadczeń Pracowni Zrównoważonego Rozwoju opowiemy, jak wprowadzać strefy woonerf oraz w jaki sposób wkomponować w nie przyjazny dla mieszkańców transport publiczny.

Czym dokładnie jest woonerf?

woonnerfPojęcie to pochodzi z języka holenderskiego i w wolnym tłumaczeniu oznacza „ulicę do mieszkania”. Termin ten dotyczy sposobu projektowania ulicy w strefie zurbanizowanej w taki sposób, aby przy zachowaniu podstawowych funkcji danej ulicy położyć szczególny nacisk na uspokojenie ruchu. Idea woonerven pojawiła się w latach 70. XX wieku w Holandii, kiedy gwałtowny wzrost liczby samochodów zmusił inżynierów do ograniczenia ruchu w strefach wymagających szczególnej ochrony – w pobliżu szkół i stref zamieszkania. Rewolucyjnym podejściem przy projektowaniu stref woonerf jest takie gospodarowanie zasobami ulicy, że przy zachowaniu jej wszystkich kluczowych funkcji (komunikacyjnej, zagwarantowania miejsc parkingowych, obsługi przez pojazdy specjalne) można stworzyć przestrzeń o wysokim poziomie bezpieczeństwa, walorach estetycznych, a przede wszystkim – miejsca gdzie przyjemnie można spędzić czas. W pewnym sensie woonerf jest sposobem komponowania ulicy, gdzie po nadaniu priorytetu osobom pieszym i cyklistom stwarzamy miejsce, które poza funkcją komunikacyjną staje się niewielką przestrzenią publiczną. Można zatem powiedzieć, że woonerf jest jednocześnie ulicą, deptakiem, parkingiem i miejscem spotkań mieszkańców.

Źródło: http://woonerf.dlalodzi.info/czym_jest_woonerf.html

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress